Gemeente Hof van Twente: College overleeft motie asbest Gijmink

11 mei 2014 07:26 uur

Het college van B&W heeft donderdag 8 mei j.l. een motie van treurnis overleefd. Het wantrouwen van de coalitie ging over de dreigende strop van 1,3 miljoen euro op de asbestsanering in de wijk ’t Gijmink in Goor. De gemeenteraad hield donderdagavond  een extra vergadering over het tekort op de asbestsanering. Toch werd het nog even spannend. De motie werd met twaalf tegen elf stemmen niet aangenomen. De motie van treurnis – een lichte vorm voor partijen om hun ongenoegen te uiten – was ingediend door D66 en ondertekend door PvdA en Gemeente Belangen. In de motie werd het college o.a. verweten dat de raad onvoldoende actief is geïnformeerd. Bron: Goors Nieuws 9 mei 2014. Lees verder>>>>