Gemeente Heerlen: Geen ‘deal’ over mogelijke sloop ’t Loon

02 maart 2014 15:42 uur

De gesprekken over mogelijke sloop van winkelcentrum ’t Loon zijn zonder resultaat beëindigd.

Sinds juni 2013 zijn de eigenaren van ’t Loon, Provincie Limburg en Gemeente Heerlen in overleg over mogelijke sloop van winkelcentrum en parkeergarage ’t Loon om zo de binnenstad van Heerlen te versterken. De eigenaren hebben gedurende dit proces op enig moment een deadline gesteld waarop besluitvorming door de gemeenteraad zou moeten plaatsvinden. Die datum was 12 maart. Nu afgelopen maandag is gebleken dat het presidium niet instemt met een versnelde besluitvormingsprocedure zo kort voor de verkiezingen, is deze deadline niet gehaald. De betrokken partijen hebben daarom besloten de gesprekken te beëindigen.

Sinds 2009 zet Heerlen in op een compacte binnenstad binnen de driehoek Royal/Station-Glaspaleis-Theater Heerlen. Daarmee worden bezoekersstromen geconcentreerd en wordt het centrum aantrekkelijker voor bezoekers. Ontwikkelingen als Maankwartier en Schinkelkwadrant-Zuid passen daar in en ook de kleinschaligere invullingen van panden in de Oranje-Nassaustraat en de Geleenstraat. Het uit de markt halen van winkelruimte in het buiten de driehoek liggende Loon zou daar ook bij passen. Daarbij heeft de gemeente steeds gestreefd naar behoud van de woontoren en een supermarktvoorziening voor de buurt en een goede overgangsperiode voor ondernemers. Helaas is dat niet gelukt maar de gemeente gaat onverminderd door met het versterken van de binnenstad binnen de aangewezen driehoek. Bron: gemeente Heerlen 28-02-2014.