Gemeente Bernheze helpt stoppende boeren bij het slopen van oude stallen

22 oktober 2018 18:14 uur

De Brabantse gemeente Bernheze komt met 3 regelingen waarmee gepoogd wordt de sloop of het hergebruik van lege veehouderijstallen te stimuleren. Een veehouder die zijn stallen sloopt krijgt extra ruimte om te bouwen voor een schuurtje of garage. Daarnaast wil de gemeente een soepel beleid gaan voeren bij boeren die willen omschakelen naar een niet-agrarisch bedrijf. Ook komt er een snelle toets voor veranderplannen.

De verwachting is dat er in de gemeente Bernheze binnen 10 jaar 80 tot 100 van de ruim 300 boerenbedrijven zullen stoppen. Met het beleid ten aanzien van lege stallen wil de gemeente verpaupering van het buitengebied voorkomen. De plaatselijke afdeling van ZLTO is daar blij mee maar vindt het wel van belang dat boeren die hun bedrijf voortzetten geen hinder ondervinden van de regelingen voor anderen in het buitengebied.

Bernheze wil woningen van boeren die hun bedrijf beëindigen gaan bestemmen tot ‘plattelandswoning’. Voor stoppende boeren die als particulier willen blijven wonen komt de gemeente met een sloop-bonusregeling. In ruil voor afbraak van stallen mogen zij maximaal 500 vierkante meter ruimte benutten voor een schuur of garage. Voor andere burgers geldt als limiet een oppervlakte van 200 vierkante meter. De gemeente Bernheze betrekt overigens ook niet-agrariërs bij het slopen van stallen. Onder voorwaarden mogen ze op eigen terrein extra bouwen, als ze tegelijk elders in de gemeente de sloop van stallen financieren. Bron: brabants dagblad 20-10-18