Gemeente Berkelland stimuleert slopen lelijke schuren

25 november 2013 08:45 uur

De afgelopen vier jaar heeft er in Berkelland een pilot gedraaid ter bevordering van de  sloop van kleine landschap ontsierende schuren. Er was veel animo en twintig deelnemers hebben hun schuren laten slopen in combinatie met de aanleg van nieuwe natuur. Er is nog een klein deel van het projectbudget over. De voorwaarden van de ‘Regeling  saneren kleine landschapsontsierende stallen’ zijn van toepassing. Dat betekent dat er onder andere een financiële bijdrage wordt gegeven in de sloopkosten en de aanleg van natuur.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mirjam Mellink op telefoonnummer 0545-250 250. Of u kunt uw opgave uiterlijk 30 november 2013 mailen naar m.mellink@gemeenteberkelland.nl

LET OP: wie het eerst komt het eerst maalt!

Diegene die nu op dit moment geen, maar in de toekomst wel belangstelling voor een dergelijke regeling heeft, kan zich  melden op bovengenoemd mailadres. We willen namelijk de belangstelling peilen voor sloopregelingen, zodat we eventueel kunnen zoeken naar mogelijkheden om een vervolg te geven aan de regeling. Vermeld in uw aanmelding  om welk adres het gaat en wat ongeveer de oppervlakte is van de te slopen schuren. Uw aanmelding is geheel vrijblijvend en u kunt er geen rechten aan ontlenen. Bron: gemeente Berkelland.