Geldboetes voor onjuist verwerken verontreinigde grond Brabant

26 oktober 2013 07:04 uur

Waterschap De Dommel moet een geldboete van 3600 euro betalen vanwege een overtreding van de Wet bodembescherming. Het waterschap meldde niet dat verontreinigde grond werd verplaatst. Drie bedrijven die de grond verwerkten zijn eveneens veroordeeld tot het betalen van geldboetes.

Bij de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Boxtel bleek een deel van de grond verontreinigd met olie en cadmium.  Daarom liet Waterschap De Dommel het perceel in augustus 2008 deels ontgronden door een gecertificeerd bedrijf uit Beek en Donk. Het melden van zulke handelingen met verontreinigde grond is verplicht, maar dat liet het waterschap na. De rechtbank weegt bij de strafoplegging onder meer mee dat het waterschap als overheidsinstantie een voorbeeldfunctie heeft te vervullen en desondanks de regels overtrad.

Het inmiddels failliete bedrijf uit Beek en Donk verwerkte de grond kort gezegd niet volgens de regels, zo oordeelt de rechtbank. Via een bedrijf uit Someren, dat wist dat de grond verontreinigd was, werd die grond gebruikt in het wegenbouwproject Ekkersrijt. Volgens de rechtbank heeft het Somerense bedrijf in de hand gewerkt dat er een vals keuringsrapport tot stand kwam om de grond in het project Ekkersrijt te kunnen gebruiken. Een adviesbureau uit Nuenen dat het keuringsrapport opmaakte, valt volgens de rechtbank kort gezegd niets te verwijten en wordt daarom vrijgesproken.

De rechtbank legt het bedrijf uit Beek en Donk een boete op van 7000 euro. Een zusterbedrijf uit Veldhoven is voor haar aandeel veroordeeld tot het betalen van een geldboete van 10.000 euro. Het Somerense bedrijf krijgt een geldboete van 18.000 euro opgelegd, waarvan 9000 euro voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar.  Bron: Rechtspraak.nl – Fri, 25 Oct 2013