Geertruidenberg: Sloop voormalige basisschool Peuzelaer in volle gang

15 mei 2020 13:05 uur

De bouw van zestien nieuwe woningen op de locatie van voormalige basisschool de Peuzelaer in Geertruidenberg laat niet lang meer op zich wachten. Vijf jaar na de fusie van De Peuzelaer met Het Schrijverke tot de nieuwe school de Vuurvlinder is de sloop van het oude schoolgebouw, waarvan de contouren nog zichtbaar zijn, in volle gang.

De gemeenteraad gaf donderdagavond goedkeuring aan het bestemmingsplan. Na de asbestsanering en het bouwrijp maken is het voor de nieuwe bewoners alleen nog wachten op de vergunning.

De bouw vindt plaats in Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO). Hiervoor hebben de bewoners een vereniging gevormd. ,,De architecten zijn klaar met hun tekeningen”, aldus wethouder Kevin van Oort. Volgens hem zijn er van de 16 kavels nog zes over; belangstellenden voor de koop kunnen zich nog melden.

De nieuw te bouwen woonwijk grenst aan de tennisvereniging en het zwembad. Vanuit de gemeenteraad waren er zorgen over problemen die kunnen ontstaan door mogelijke licht- en geluidhinder en het gebruik van parkeerplaatsen.

Tennisbanen

Zo wist Jeffrey Aerts van Keerpunt ’74 dat de nieuwe bewoners bij de aankoop een verklaring moesten ondertekenen dat zij op de hoogte zijn van mogelijke licht- en geluidhinder van de tennisbanen. Ook al is dat geen zaak waar de gemeente over gaat, het is belangrijk dat er geen problemen met de ‘buren’ ontstaan, vond ook Roel de Bakker van Morgen! Hij vroeg of wethouder Van Oort niet wat  pro-actiever’ kon voorsorteren op die problemen  die zouden kunnen ontstaan.

Van Oort nam de handschoen op ‘want alles staat of valt met een goede band’. Van Oort: ,,Ik ga regelen dat de tennisvereniging en de CPO-vereniging met elkaar aan tafel gaan”.  Bron: bndestem.nl