Geen zonnepanelen op asbestdak

24 november 2014 08:00 uur

Het plaatsen van zonnepanelen op asbesthoudende daken brengt risico’s voor de gezondheid en financiële risico’s met zich mee. Ook is het een overtreding van het Productenbesluit die strafrechtelijk vervolgd kan worden.

Wie zonnepanelen op asbesthoudende daken monteert, loopt een fors gezondheidsrisico. Hetzelfde geldt voor de gebruikers van het gebouw. Door het inademen van asbestvezels kunnen op termijn gezondheidsklachten en levensbedreigende ziekten ontstaan. Het is bovendien verboden om asbesthoudende producten te bewerken. Bij montage van zonnepanelen moeten bevestigingspunten op of door het bestaande asbesthoudende dak worden aangebracht. Opdrachtgevers kunnen voor hoge kosten geplaatst worden. Bron: Agro Asbestveilig 21-11-2014. Lees verder>>>>