‘Geen sloop militair erfgoed’

21 maart 2019 19:31 uur

Als het aan de gemeenteraad ligt wordt alles in het werk gesteld om een aantal militaire panden te behouden voor de toekomst. Aanwijzen tot gemeentelijk monument lijkt de beste oplossing om te voorkomen dat de barakken en de beheerderswoning aan de Doornseweg worden gesloopt.

VVD en D66 zijn het niet eens met de voorgestelde procedure. In Leusden worden tot op heden alleen gemeentelijke monumenten met toestemming van de eigenaar aangewezen. De meerderheid van de raad wil voor de eigendommen van defensie een uitzondering maken en zonder toestemming panden aanwijzen als monument.

,,Het vergeten militair erfgoed op de Leusderheide moet beschermd worden”, aldus CDA raadslid Wim van Ginkel. Hij wees er tijdens de raadsvergadering op dat het voormalig schietkamp en de oefenbanen een lange en historische geschiedenis met zich meedragen. In de 200 jaar dat de banen aan de Kolonel van Royenweg in gebruik zijn geweest hebben duizenden militairen er geoefend. Tijdens de Tweede Wereldoorlog is de plek intensief gebruikt door de Duitse bezetters. Het oudste gebouw dat nog bewaard is gebleven dateert uit 1925. Het nog bestaande wachtgebouw werd in de oorlog onder meer gebruikt door de executiepelotons van Kamp Amersfoort. Bron: leusderkrant.nl 21-3-19 Lees verder>>>>