Geen overdrachtsbelasting bij koop grond met sloopplicht

19 juni 2016 07:38 uur

BV X kocht op 5 december 2008 grond met daarop een oud gebouw. De verkoper gaf BV X in de koopovereenkomst de opdracht om het gebouw vóór de levering van de grond te slopen en de grond bouwrijp te maken. De kosten daarvan kwamen voor rekening van BV X. Op 25 maart 2010 ving de sloop aan en op 20 december 2010 werd de bouwrijpe grond juridisch geleverd als “bouwterrein”. De inspecteur stelde dat de economische eigendom al was overgegaan vóór de juridische eigendom en toen nog geen sprake was van een bouwterrein. Hij legde een naheffingsaanslag overdrachtsbelasting van € 100.724 op. Bron: FiscaalUpToDate.nl 17 juni 2016. Lees verder>>>>