Geen gezondheidsrisico’s asbest op POMS-sites

12 juli 2015 07:51 uur

Aan de hand van de onderzoeken die er naar asbest zijn uitgevoerd op de voormalige POMS-sites in Brunssum en Eygelshoven, is de GGD nagegaan of er verspreiding van asbestvezels kan plaatsvinden en of de medewerkers met deze vezels in aanraking kunnen komen. Uit de onderzoeken blijkt dat de kans dat er asbestvezels vrijkomen zeer gering is. De GGD acht de kans op inademing van losse asbestvezels afkomstig van deze toepassingen en dus gezondheidsrisico’s dan ook niet aan de orde. De GGD-rapporten over asbest zijn op donderdag 9 juli toegestuurd aan de medewerkers.

Naast de asbestrapportages heeft de GGD de medewerkers ook geïnformeerd over de buitenluchtmetingen op de voormalige POMS-site in Brunssum. Om goed na te kunnen gaan of de huidige luchtkwaliteit tot onaanvaardbare gezondheidsrisico’s leidt, wordt de luchtkwaliteit op deze site gedurende langere tijd gemonitord. De metingen zijn gestart op 1 juni 2015.

Meer informatie is te vinden in de Rapportages Asbest en Stand van zaken metingen buitenlucht Brunssum (PDF, 127 kB).

Bron: GGD Zuid-Limburg 10 juli 2015.