Gebruik Asbestvolgssyteem wettelijk verplicht in 2014

25 november 2013 09:39 uur

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hebben bepaald dat gecertificeerde inventarisatie- en asbestverwijderingsbedrijven het Landelijk Asbestvolgsysteem verplicht moeten gaan gebruiken, zodra het systeem optimaal beschikbaar is. Naar verwachting is dat vanaf medio 2014.

Verplichting van het systeem is al vastgelegd in de certificatieschema’s SC530 en SC540. Hierin staat dat het melden van asbestinventarisaties en saneringswerkzaamheden moet gebeuren met behulp van het Landelijk Asbestvolgsysteem vanaf het moment van inwerktreding. Uitgangspunt van het ministerie is dat de software goed genoeg moet zijn. Naar verwachting is dat vanaf versie 3.0. Alle betrokken partijen hebben dan tot medio 2014 de mogelijkheid om zichzelf goed aan te sluiten. De ministeries gaan de verplichting van het systeem verankeren in de Arbo- en de Omgevingswet. Bron: LAVS november 2013