GBW: ‘Sloop gemeentehuis Monster na uitwerking nieuwbouwplannen’

14 mei 2019 20:10 uur

GemeenteBelang Westland wil best budget beschikbaar stellen voor de sloop van het oude gemeentehuis van Monster, maar wel op voorwaarde dat het college van B en W eerst de centrumplannen voor Monster uitwerkt. Dat houdt ook in dat ze de financiële consequenties ervan in beeld moeten brengen, vóórdat de sloperskogel het pand echt tegen de grond werkt. Dat blijkt uit een persverklaring van de lokale partij.

De oppositiepartij is in principe tegen de sloop, onder meer omdat er door diverse partijen plannen zijn ingediend voor woningen in het oude gemeentehuis. Ook stelt GBW dat sloop kapitaalvernietiging is. Maar omdat de fractie de inschatting heeft gemaakt dat de meerderheid voor de sloopplannen van wethouder Leen Snijders gaat stemmen, komt GBW nu met een amendement (aanpassing van een voorstel) naar de raad.

GBW denkt voor het amendement een meerderheid te kunnen vinden en hoopt op die manier een goede en zorgvuldige afweging tussen beide keuzes (behouden of slopen) mogelijk te maken. Om verloedering van het pand en het omliggende terrein in de tussentijd tegen te gaan, is ook in het amendement opgenomen dat moet worden uitgezocht of delen van het gebouw voor Westlandse ‘spoedzoekers’ beschikbaar kunnen worden gesteld. Bron: wos.nl 14-5-19 Lees verder>>>>