Fryslan: 10 -13 december; informatiebijeenkomsten “Asbest eraf, zonnepanelen erop”

30 november 2014 10:01 uur

De Provincie Fryslân organiseert tijdens de Noord-Nederlandse Landbouwbeurs van 10 tot en met 13 december in het WTC te Leeuwarden verschillende informatiebijeenkomsten over de stimuleringsmaatregel ‘Asbest eraf, zonnepanelen erop’. Op de beursvloer vinden woensdag, donderdag en vrijdag zogeheten kennisarena’s plaats voor agrariërs en MKB-bedrijven met gebouwen die een bestaande of een voormalige agrarische bestemming hebben.

De provincie geeft een toelichting op de subsidieregeling – die sinds juli verruimd is – en de voorwaarden. Ook worden een aantal praktische punten ten aanzien van asbestsanering en het op handen zijnde asbestverbod vanaf 2024 besproken.

LTO Noord Advies vertelt over de financiële en fiscale aspecten van asbestsanering en vervanging van dakbedekking. Daarnaast geven zij informatie over het installeren, produceren en leveren van zonne-energie, evenals informatie over terugverdientijd en mogelijkheden van salderen.

Meer informatie over tijdstippen en de digitale aanmelding is te vinden ophttps://digitaal.wtcexpo.nl/ProvincieFryslanLBB  (link opent in een nieuw venster)

10 december om 19.30 is een aparte bijeenkomst voor particuliere eigenaren van voormalige agrarische gebouwen
Voormalige agrarische ondernemers en particuliere eigenaren van een voormalig agrarisch bouwblok komen sinds juli ook in aanmerking voor de regeling.  Omdat zij geen gebruik kunnen maken van fiscale mogelijkheden, organiseert de provincie voor deze groep een aparte informatiebijeenkomst op woensdagavond 10 december om 19:30 uur in de New York 3 – zaal van het WTC te Leeuwarden.

Aanmelden voor deze informatiebijeenkomst kan ophttps://digitaal.wtcexpo.nl/ProvincieFryslan (link opent in een nieuw venster)

Meer informatie over dit onderwerp kunt u vinden op:
www.asbestvanhetdak.nl/ (link opent in een apart venster)
www.agroasbestveilig.nl/ (link opent in een apart venster)