Franeker: voormalige Telenga drukkerij wordt gesloopt

26 oktober 2015 07:49 uur

Het voormalige pand van het failliete Telenga Drukkerij maakt plaats voor parkeerruimte. Het voorstel om extra openbare parkeerruimte te creëren aan de Harlingerweg wordt behandeld in de raadscommissie van de gemeente Franekeradeel van 29 oktober.

De sloop van de voormalige Telenga Drukkerij en het aanleggen van extra openbare parkeeruimte kost 337.450 euro. Het voorstel aan de raad is om dat te betalen uit de algemene reserve. In de Structuurvisie Stad Franeker 2015-2025 is de behoefte uitgesproken aan extra openbare parkeerruimte aan de westzijde – Harlingerweg – van Franeker. Dat zou gerealiseerd moeten worden op de plaats van de van oosprong Franeker drukkerij die in 2013 het faillissement aanvroeg. Hoeveel parkeerplaatsen er worden gecreëerd, kon de gemeente Franekeradeel nog niet aangeven.  Bron: Franeker Courant 25-10-2015. Lees verder>>>>