EU goedkeuring nodig voor tegemoetkoming in sloopkosten voor pelsdierenhouders

12 mei 2014 11:53 uur

Staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken werkt aan een algemene maatregel van bestuur (AMvB) op grond van de Wet verbod pelsdierhouderij. Op grond van die AMvB kan aan nertsenhouders een tegemoetkoming in de kosten worden gegeven voor de sloop of ombouw van gebouwen waarin nertsen beroepsmatig worden gehouden. Ten aanzien van de tegemoetkoming voor sloop- en ombouwkosten is sprake van staatssteun. Dat betekent dat de AMvB goedgekeurd moet worden door de Europese Commissie. Dijksma schrijft dat in een brief aan de Tweede Kamer.

Momenteel is Dijksma met de Europese Commissie hierover in gesprek. De aanpassing van Europese staatsteunregels maakt dat de AMvB nogmaals moet worden bezien. Hierna volgt een prenotificatie en tenslotte een officiële notificatie.

De AMvB zal voorafgaande aan de notificatie gedurende een maand worden voorgehangen bij het parlement voordat de AMvB naar de Raad van State gaat. Dijksma verwacht dat dit rond de zomer kan gebeuren. De regeling zal daarnaast ter consultatie toegezonden worden aan lokale overheden en de branchevereniging van de pelsdierenhouders en wordt tevens bekendgemaakt via internetconsultatie.

Bron: Ministerie van Economische Zaken, 09/05/14