ERGroeit: Hoe gezond is de stadsbodem?

01 februari 2015 09:23 uur

Workshop ‘Voedselgewassen telen in de stedelijke ophooglaag van Rotterdam: omgaan met bodemverontreiniging en andere (bodem)probleempjes in de stad .’

In deze workshop worden de oorzaken en het voorkomen van verontreinigde stadsgrond besproken en hoe hiermee om te gaan. Ook wordt ingegaan op de gevolgen van luchtverontreiniging voor de kwaliteit van de zo zorgvuldig en vaak biologisch gekweekte groenten.

Rotterdam is gebouwd op veen en daarom overal opgehoogd met grond en allerlei afvalmaterialen. Ook het bodemgebruik na ophoging heeft vaak tot verontreiniging geleid, bijvoorbeeld omdat as uit de kolenkachel werd gebruikt voor het ophogen van de tuin. Hierdoor is vooral in alle oude stadswijken de bodem vaak verontreinigd, vooral met zware metalen als lood en zink. Niet alle verontreinigde grond leidt tot vervuiling van hierop geteelde groenten en als dat wel zo is zijn hiervoor goede oplossingen voorhanden. Bron: Eetbaar Rotterdam 31-01-2015. Lees verder>>>>