Elkien pakt asbest aan met tool en convenant

04 augustus 2014 06:22 uur

Woningcorporatie Elkien verbetert continu haar asbestbeleid. ‘Het gaat telkens om de vraag: hoe houden we de risico’s voor bewoners zo klein mogelijk?’, vertelt teamleider Dagelijks Onderhoud Edwin van der Wal. De corporatie sloot daarom in 2010 met elf Friese woningcorporaties en gemeenten een asbestconvenant, waarin ze afspraken dat het bezit van de corporaties op termijn nagenoeg asbestvrij is. In 2013 lanceerde Elkien daarnaast een speciale ‘asbesttool’, waarmee huurders kunnen zien of er mogelijk asbest in hun woning zit.

Natuurlijke momenten
Elkien maakt bij de aanpak van asbest zoveel mogelijk gebruik van ‘natuurlijke momenten’. Bij schilderwerk worden gevelpanelen gecontroleerd en aangepakt, en bij groot onderhoud en verhuizingen wordt voor zover mogelijk al het asbest verwijderd. Van der Wal: ‘Zo houden we de overlast voor bewoners beperkt.’ In augustus 2014 controleert de corporatie 400 woningen in een seniorencomplex in Leeuwarden preventief op de aanwezigheid van asbest, omdat daar vaak een asbesthoudende laag onder de vloerbedekking zit.

‘Bij leegstaande woningen komen we soms asbestresten tegen. Dat gebeurt vooral bij seniorenwoningen, omdat de nabestaanden van de bewoner de woning leeghalen en strippen en daarna pas de huur opzeggen ’, zegt Van der Wal. Dat levert onnodige gezondheidsrisico’s op. ‘Daarom controleren we nu op de aanwezigheid van asbest en laten we mensen weten dat ze niet zelf aan de vloerbedekking mogen komen.’

Asbesttool
Het goed informeren van bewoners over de aanwezigheid van asbest is net zo belangrijk als het verwijderen ervan, zegt Van der Wal. Elkien ontwikkelde daarom de asbesttool: een pagina op hun website waar bewoners hun postcode invoeren en vervolgens alle asbestgegevens over hun woning vinden. ‘Daarin kunnen mensen op bouwdelenniveau zien waar asbest kan zitten. We houden deze informatie continu actueel.’

Houdbaar
Elkien bekijkt regelmatig of de ambitie in het convenant – een asbestvrij bezit – nog wel houdbaar is. ‘Door de continu veranderende wetgeving moet je als corporatie flexibel zijn’, vertelt Van der Wal. Hij doelt onder meer op aanscherping van de grenswaarden voor verschillende asbestsoorten. ‘Doordat er steeds meer regels komen, wordt asbestaanpak ingewikkelder. Misschien moeten we onze ambitie op een gegeven moment een stukje moeten terugschroeven. Maar we garanderen altijd de veiligheid van onze bewoners.’ Bron: Aedes  31-07-2014