Eerste reactie van RIR Group op nieuwe Arboregeling 2014 betreffende asbest.

29 juni 2014 06:44 uur

Op 24 juni 2014 heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het nieuwe Arbeidsomstandighedenbesluit gepubliceerd. Het Arbobesluit moet gewijzigd worden in verband met de herziening van de grenswaarden voor asbest alsmede enkele technische wijzigingen. In deze publicatie de eerste (korte) analyse van de gevolgen op de asbestbranche. De datum van inwerkingtreding van de grenswaarde voor asbestvezels van het type Chrysotiel is 1 juli 2014. Bron: Omgevingsweb.nl – Sat, 28 Jun 2014. Lees verder>>>>