Eerste lustrumviering Veras: blik op de toekomst !

27 maart 2014 16:02 uur

VERAS heeft op 25 maart haar eerste lustrum gevierd met een congres in DeFabrique te  Utrecht. Dit heuglijke feit werd gevierd met 200 aanwezigen onder leiding van dagvoorzitter Roelof Hemmen. Taco van Hoek, directeur van het EIB, heeft de resultaten van marktonderzoek  naar de toekomst van de sloopsector laten zien. De Code ‘Verantwoord opdrachtgever- en  opdrachtnemerschap in de sloop’ is gelanceerd en voorzitter Jan Bork van VERAS heeft  samen met twee oud-voorzitters terug- en vooruitgeblikt. Successen passeerden de revue.

Roelof Hemmen wist af en toe de boel aardig op scherp te zetten en dat leverde hilarische momenten op tussen sprekers en aanwezigen. Zeker over de Code werd stevig gediscussieerd. De aanleiding is het verweer van VERAS tegen zogenoemde onredelijke sloopbestekken. De uitdaging is nu om met de Code het vertrouwen te vergroten tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers. Tijdens het VERAS congres is de Code feestelijk gepresenteerd in een prachtig vormgegeven brochure. Vanaf nu zal de
Code verder worden uitgerold onder opdrachtgevers en andere betrokkenen. De Code beschrijft wat professionele opdrachtgevers en opdrachtnemers van elkaar mogen verwachten bij de aanbesteding en uitvoering van een sloopproject. Een zorgvuldige voorbereiding en uitvoering van sloopwerkzaamheden dient ook een breder maatschappelijk belang. Een website wordt binnenkort gelanceerd. Madelein Spit heeft, namens het Opdrachtgeversforum in de Bouw, het boekje met de
Code in ontvangst genomen.

Taco van Hoek van het Economische Instituut voor de Bouw (EIB) heeft een boekje opengedaan over de economische verwachtingen in de sloopsector. Tot dit jaar gaat het nog matig in de sector, maar na dit jaar zijn de verwachtingen positief. De marktontwikkelingen rondom asbest verwijderen dragen hier fors aan bij. Belangrijk is dat het aantal woningen dat gesloopt gaat worden, weer flink gaat toenemen. Ook het aantal renovaties gaat omhoog de komende jaren.