Eerste Kamer vergadert over asbest

14 mei 2019 07:32 uur

De plenaire behandeling van het wetsvoorstel ‘Verwijdering asbest en asbesthoudende producten’ staat geagendeerd voor 28 mei 2019.

Het wetsvoorstel regelt een wettelijke grondslag voor het aanpakken van de resterende bronnen van asbestvezels. Hiervoor wordt artikel 9.2.2.1 van de Wet milieubeheer aangepast en wordt artikel 9.2.2.1a ingevoegd. Met deze regeling kan op grond van een algemene maatregel van bestuur (AMvB) het voorhanden hebben van asbestproducten verboden worden.

Eigenaren kunnen verplicht worden asbesthoudende producten te verwijderen die toegepast zijn in bouwwerken of objecten. Daarnaast kunnen zij verplicht worden verontreiniging en afvalstoffen van asbestproducten die zich in het milieu bevinden, te verwijderen. De regering is in het kader van het verwijderen van asbesthoudende producten in bouwwerken voornemens een AMvB vast te stellen die het voorhanden hebben van een asbestdak met ingang van 31 december 2024 verbiedt. Bron: bwtinfo.nl 13-5-19