Eerlijk spel door digitale controlelijsten Asbest

11 mei 2014 07:16 uur

PIM heeft samen met ketenpartners specificaties opgesteld waaraan de Digitale Controlelijsten Asbest moeten voldoen. Software leveranciers hebben op basis van die specificaties hun producten voor (mobiel) toezicht aangepast. Zo zijn de controlepunten waarop de toezichthouder bedrijven toetsten nu overal gelijk. Ook kan er een uniform rapport worden opgesteld. Dat voorkomt dat er een ongelijk speelveld is voor de onder toezichtstaanden.  De Digitale Controlelijsten Asbest zijn, samen met de Inspectie Alert Asbest (IAA), door het Programma Informatie-uitwisseling Milieu (PIM) ontwikkeld om het toezicht professioneler te kunnen uitvoeren. Momenteel worden door toezichthouders nog vaak papieren controlelijsten ingevuld. Bron: Asbest en Bouw 6 mei 2014. Lees verder>>>>