Echt-Susteren: sloop voormalig gezinsvervangend tehuis

30 maart 2014 13:16 uur

Op de hoek van de Stationsstraat op het adres Reinoud van Gelderstraat 13A te Susteren staat een gebouw van het voormalig gezinsvervangend tehuis. Eigenaar van het perceel met opstallen is woningstichting ZOwonen. ZOwonen wil het bestaande gebouw slopen en hiervoor een appartementencomplex bouwen. De procedures voor de nieuwbouw zijn nog niet afgerond. ZOwonen heeft wel de toestemming om te slopen en gaat binnenkort starten met de sloop van het bestaande complex.

Planning

Vrijdag 14 maart worden de hekwerken geplaatst en donderdag 20 maart wordt gestart met de asbestsanering en daarop volgend het strippen van het gebouw. Direct hierna zal worden gestart met de fysieke sloop van het gehele gebouw. 1 mei zal de sloper gereed zijn. Het sloopbedrijf zal middels een brief de direct omwonenden informeren. Bron: Gemeente Echt-Susteren