€ 33.000 boete voor verbouwen terwijl er asbest zit

16 juli 2015 19:45 uur
Acro Bouw BV en Jasper Technisch Installatiebedrijf, beiden uit Leeuwarden, hebben een boete gekregen van de Inspectie SZW voor het onjuist en malafide verwijderen van asbest in een (voormalige) discotheek. De opdrachtgever voor de werkzaamheden is ook beboet.

Tijdens werkzaamheden in oktober 2014 in een voormalige discotheek in Leeuwarden is gezaagd in asbesthoudende vloeren. Op geen enkele wijze is rekening mee gehouden dat er asbest aanwezig was, terwijl er wel een asbestinventarisatierapport beschikbaar was. De bouwbedrijven en hun werknemers waren hiervan totaal niet op de hoogte. De werknemers zijn mogelijk blootgesteld aan asbestvezels.

Boetes

Het bouwbedrijf Acro Bouw heeft als hoofdaannemer een boete gekregen van € 18.900,-. Jasper Technisch Installatiebedrijf heeft de werkzaamheden uitgevoerd en een boete gekregen van € 11.700,-. De opdrachtgever (eigenaar) van de panden is eveneens beboet (€ 3.000,-), omdat hij aan zijn verantwoordelijk als opdrachtgever geen invulling heeft gegeven: de bedrijven waren niet geïnformeerd dat er asbesthoudend materiaal in de panden zat en er was geen veiligheid- en gezondheidsplan (V&G plan) opgesteld.

Stillegging bij herhaling

Zowel het bouwbedrijf als het installatiebedrijf hebben een waarschuwing ontvangen dat bij herhaling van eenzelfde of soortgelijke overtreding kan worden besloten om te bevelen de werkzaamheden van het bedrijf gedurende langere tijd (enkele maanden) te staken.

Aanpak misstanden asbestsector

Voor de Inspectie SZW is de aanpak van misstanden in de asbestsector een van de speerpunten. Daarom is een speciaal team geformeerd met inspecteurs die zijn vrijgemaakt voor de aanpak van misstanden.

Certificatie voor verwijderen asbest

Het gebruik van asbest is in Nederland al sinds 1994 verboden. Alle bedrijven in Nederland die asbest verwijderen, moeten dat vooraf bij de Inspectie SZW melden. In ons land zijn er ongeveer 300 bedrijven die gecertificeerd zijn om asbest te verwijderen (ascert.nl).