Duurzaam renoveren levert schatkist € 13 miljard op

21 juni 2015 07:49 uur

Het grootschalig verduurzamen en renoveren van bestaande woningen kan de Nederlandse overheid veel opleveren. Adviesbureau Ecofys deed onderzoek in opdracht van het Platform voor Transformatie en Renovatie (NRP) en schreef het rapport “Energetische renovatie van woningen, goed voor Nederland”.

Er valt veel te winnen door inzet van verschillende verduurzaamingsmaatregelen zoals het vervangen van oude CV-ketels en het na-isoleren van woningen. Dit zal in 2020 tot maar liefst 25.000 extra banen kunnen leiden, als Nederland besluit om haar ambities voor energiezuinige renovaties zal verhogen. Het is de bedoeling dat de gerenoveerde woningen comfortabeler en waardevoller worden en dat de klimaatimpact wordt verlaagd. Ook voor de overheid is het gepresenteerde plan van Ecofys en NRP interessant. Bron: Duurzaam Vastgoed 20 juni 2015.