Dusseldorp voert voorbereidende werkzaamheden sloop sportcentrum BL46 uit

01 februari 2015 09:57 uur

Vanaf begin januari is aannemer Dusseldorp begonnen met voorbereidende werkzaamheden voor de asbestsanering en sloop van voormalig sportcomplex BL46, aan de De Boelelaan.

Er zijn bouwhekken geplaatst om zo het werkterrein veilig af te schermen voor de omgeving. Binnenkort wordt een deel van de sloot aan de De Boelelaan 46 gedempt en een dam aangelegd om zo de inrit naar het terrein te realiseren.

Op 12 januari is de asbestsanering aan de binnenkant van het gebouw begonnen. Asbesthoudende materialen worden in een afgeschermde omgeving (containment) bij onderdruk losgehaald en vervolgens ingepakt, daarna worden ze afgevoerd. Tot op heden verloopt de sanering aan de binnenkant volgens planning en zijn er geen bijzonderheden te melden.

Vanaf eind februari start de aannemer met de sanering van de buitenkant van het gebouw. In de grijze platen die het gebouw zo herkenbaar maken is asbest verwerkt daarna verpakt om vervolgens afgevoerd te worden. De werknemers van de aannemer zullen hierbij beschermende kleding dragen.

Er is dagelijks toezicht op de werkzaamheden vanuit de gemeente Amsterdam.

Er wordt pas gesloopt als alle asbest is verwijderd. Dit wordt gecontroleerd door een onafhankelijk laboratorium waarna het pand, wordt vrijgegeven voor sloop.

De verwachting is dat in maart de sloopwerkzaamheden starten.

De werktijden zijn tussen 7.00 – 19.00 van maandag tot en met vrijdag. Incidenteel zal er ook op de zaterdagen worden gewerkt.

De verwachting is dat eind juli de sloopwerkzaamheden klaar zijn en het gebouw geheel verwijderd is.

Bron: Zuidas 29 januari 2015