Dusseldorp start 2014 met verstevigd directieteam

16 januari 2014 13:57 uur

De Dusseldorp Groep in Lichtenvoorde heeft drie nieuwe directieleden benoemd. Daarmee heeft het in de bouw-, riool- en milieubranche actieve bedrijf de basis verstevigd voor de realisatie van haar strategische doelstellingen en verdere organisatieontwikkeling in de komende jaren.

“De afgelopen jaren zijn we flink gegroeid door onder andere de overnames van Jager in Midwolde en Limitec in Hardenberg. Onze ambitie is om ook in de toekomst het verschil te kunnen maken voor onze opdrachtgevers. Daarom hebben we per 1 januari ons management verder uitgebreid” aldus Frank Dusseldorp.

Met Bert Lensink, Mark Holm en Eric Schildkamp zijn stevige managers benoemd die de beoogde groei en organisatieverandering aan kunnen sturen. Zij weten zich ondersteund door ervaren leden van de management teams van iedere business unit en de algemene directie van de Dusseldorp Groep.

Vanaf 1 januari 2014 worden de hoogste managementposities ingevuld door de volgende mensen:

Frank Dusseldorp (1958) is grootaandeelhouder en algemeen directeur van de Dusseldorp Groep. Hij is letterlijk opgegroeid binnen de onderneming. Onder zijn leiding is de Dusseldorp Groep de laatste jaren flink gegroeid.

Heidy Deegens (1968) is sinds 1999 werkzaam bij Dusseldorp Groep en in mei 2012 benoemd als adjunct directeur. Daarvoor was zij binnen Dusseldorp onder andere actief in de functie van hoofd algemene en juridische zaken. Voor Dusseldorp was Heidy in een tweetal meer internationaal georiënteerde familiebedrijven werkzaam.

Raymond Niënhuis (1972) is vanaf 1 januari financieel directeur van de Dusseldorp Groep. Eerder was hij werkzaam bij onder andere Reed Business, Nuon, Sandton Hotels en de laatste jaren als Group en Business controller bij ForFarmers.

Bert Lensink (1953) werkt ruim 44 jaar voor Dusseldorp. Sinds 2005 was hij business unit directeur van zowel Infra, Sloop en Milieutechniek als Rioolservice. Zijn ervaring zal hij de komende jaren gebruiken om Dusseldorp Rioolservice in de verdere groei te begeleiden.

Eric Schildkamp (1962) is in 1993 in dienst gekomen bij Dusseldorp Infra, Sloop en Milieutechniek. Eerst werkzaam als projectleider, vervolgens als bedrijfsleider en sinds 2002 in de functie van adjunct directeur. Vanaf 1 januari draagt hij de eindverantwoording voor de business unit Dusseldorp Infra, Sloop en Milieutechniek.

Mark Holm (1965) is in 2012 bij Dusseldorp Inzameling en Recycling begonnen als manager Sales en Marketing. Daarvoor werkte hij onder andere in diverse functies binnen Fritom Companies. Vanaf 1 januari is hij als business unit directeur eindverantwoordelijk voor Dusseldorp Inzameling en Recycling.

Frank vervolgt: “ik ben enorm blij met dit sterke en diverse team. Samen geven we richting aan een duurzame toekomst”.

    v.l.n.r. Eric Schildkamp, Heidy Deegens, Mark Holm, Raymond Niënhuis, Frank Dusseldorp, Bert Lensink