Dusseldorp sloopt oude industrieterrein Haven Harderwijk

03 november 2013 15:54 uur

In opdracht van de gemeente Harderwijk is aannemer Dusseldorp woensdag 30 oktober gestart  met de sloop van de bedrijfspanden in het gemeentelijk deel van het oude industrieterrein Haven. Het bedrijf sloopt alle bedrijfsbebouwing met uitzondering van de panden van metaalbewerkingsbedrijf Den Ouden en palingrokerij & vishandel Dries van den Berg. Deze twee bedrijfspanden worden op een later moment gesloopt.

Het verouderde industrieterrein maakt in het plan Waterfront plaats voor een unieke woonomgeving aan het water. De afgelopen jaren is in goed overleg met alle bedrijven in het gebied overeenstemming bereikt over het aankopen van de gronden en zijn afspraken gemaakt over de datum, waarop zij hun bedrijfspanden leeg aan de gemeente opleveren. Op een enkele uitzondering na zijn alle gronden aan de gemeente overgedragen en worden de overgebleven bedrijfspanden gesloopt. Bron: Het Kontakt 30 oktober 2013.  Lees verder>>>>