Dronten: Toekomst zwembaden: nieuwbouw of renovatie?

03 mei 2015 08:49 uur

De gemeente Dronten wil de overeenkomst voor de drie gemeentelijke zwembaden met Optisport verlengen met twee jaar tot en met eind 2018. Deze tijd wil de gemeente benutten om te onderzoeken hoe de zwembaden in de toekomst kunnen blijven bestaan. Hiervoor is een toekomstvisie opgesteld met scenario’s waarbij ook rekening gehouden wordt met burgerparticipatie.

Toekomstvisie

In de gemeente Dronten zijn drie gemeentelijke zwembaden aanwezig. Binnenbad Overboord in Dronten, buitenbad De Alk in Biddinghuizen en buitenbad De Abelen in Swifterbant. De exploitatie van de gemeentelijke zwembaden is ondergebracht bij exploitant Optisport. Deze overeenkomst loopt tot en met 31 december 2016 waarbij de gemeente voornemens is deze met twee jaar te verlengen tot en met 2018.  Zoals afgesproken in het collegeprogramma is er een toekomstvisie gemaakt voor de zwembaden om keuzes te kunnen maken in het gewenste voorzieningenniveau en de mogelijkheden voor exploitatie- en beheerverantwoordelijkheid bij de samenleving en/of maatschappelijke partners neer te leggen.

Scenario’s

De scenario’s uit de toekomstvisie zijn met name gericht op renovatie óf nieuwbouw van binnenbad Overboord. Dit omdat de buitenbaden recent zijn gerenoveerd en technisch gezien nog geruime tijd mee kunnen zonder ingrijpende maatregelen.
Dorpsbelangen Swifterbant en Doorpsbelangen Biddinghuizen hebben beiden aangegeven dat inwoners mogelijk een rol willen spelen bij het in standhouden van de zwemvoorziening. In de scenario’s wordt hiermee rekening gehouden.
Het scenario dat het beste past bij de toekomst van de zwembaden in de gemeente, hangt af van de behoefte van de gebruikers, het aanbod dat de gemeente wil bieden, de kosten voor renovatie/nieuwbouw en de wijze waarop de zwembaden beheerd gaan worden.

Het voorstel is geagendeerd voor de raadscommissie van 13 mei a.s. Bron: Gemeente Dronten De Toekomstvisie van de drie zwembaden kunt u hier bekijken.