Drenthe: bijeenkomsten over de stimuleringsmaatregel asbest eraf, zonnepanelen erop

07 oktober 2013 13:57 uur

In de provincie Drenthe zijn op 7 en 8 oktober 2013 twee bijeenkomsten over de stimuleringsmaatregel ‘asbest eraf, zonnepanelen erop’. Tijdens deze bijeenkomsten in Rolde en Hollandscheveld krijgen agrarische ondernemers een toelichting over de regeling en de gelegenheid tot het stellen van vragen. Heeft u op uw agrarisch bedrijf minimaal 400m2 oppervlakte te saneren asbest en interesse in het plaatsen van zonnepanelen? Dan biedt de stimuleringsregeling ‘asbest eraf, zonnepanelen erop’ mogelijk voordelen voor u!

De regeling De landelijke regeling ‘Asbest eraf, zonnepanelen erop’ is een stimulans om het verwijderen van asbest in de landbouwsector te versnellen. Provincie Drenthe stelt bijna één miljoen euro beschikbaar om hiermee de gezondheidsrisico’s binnen de landbouwsector te beperken en de landbouw verder te verduurzamen. Sinds 1 juli 2013 is de regeling in Drenthe van start gegaan en kunt u een subsidieaanvraag indienen.

Informatiebijeenkomsten Tijdens de informatiebijeenkomsten krijgt u informatie over asbestverwijdering en een toelichting op de voorwaarden van de stimuleringsregeling en bijbehorende procedure. Naast het verwijderen van asbest eist de regeling dat u zonnepanelen terugplaatst op het dak. Voor de aanschaf van zonnepanelen is het voor u als Drentse agrariër mogelijk om bovenop de landelijke regeling via de DEO een lening af te sluiten. Daarom bieden de bijeenkomsten ook informatie over de toepassing van zonnepanelen, de rentabiliteit en de financiering ervan.

Geïnteresseerd? U bent van harte welkom op maandagavond 7 oktober in De Aanleg te Rolde of op dinsdagavond 8 oktober in Zalencentrum Schoonhoven te Hollandscheveld. Inloop is vanaf 19.30 uur. Het programma start om 20.00 uur. Klik hier om u voor één van de bijeenkomsten aan te melden. Aanmelden is mogelijk tot uiterlijk 3 oktober. Bron: Provincie Drenthe.