Drachten: Geen monumentenstatus voor arbeiderswoningen

20 december 2019 08:17 uur

De 34 huizen aan de Geelgorsstraat en de Noorderdwarsvaart in Drachten worden geen gemeentelijk monument. Dat heeft het college van B&W van de gemeente Smallingerland bepaald.

Accolade is geruime tijd geleden in gesprek gegaan met de bewoners van de huizen aan den Geelgorsstraat en Noorderdwarsvaart. Hierover heeft ook overleg plaatsgevonden met de gemeente en heeft het college een principe uitspraak gedaan. Er ontstond bij de bewoners en politiek vanaf oktober 2018 onrust over de sloopplannen.

Op 25 oktober 2018 heeft Smelnes Erfskip een verzoek ingediend om de procedure tot aanwijzing gemeentelijk monument van het complex officieel op te starten. Tegelijkertijd is de heer Pieterson gestart met een petitie. De bewoners zijn bovendien gevraagd of ze voor of tegen de sloop zijn. Zo’n 70 procent van de bewoners gaf aan dat ze voor sloop zijn.

Het college heeft deze week besloten het complex Geelgorsstraat / Noorderdwarsvaart niet aan te wijzen als gemeentelijk monument. Met betrokkenen wordt besproken of en welke huizen kunnen blijven staan. Woningcorporatie Accolade wil de verouderde huizen slopen en vervangen door 41 volledig duurzame nieuwbouwwoningen. Bron: waldnet.nl