Dongeradeel negeerde gifgrond

20 september 2015 06:48 uur

De gemeente Dongeradeel heeft de controle van een ernstige bodemvervuiling twee jaar lang bewust geschrapt om kosten te sparen. De provincie, die toezicht houdt op Friese bodemzaken, greep niet in. Het gaat om een parkeerterrein aan de Dokkumer Hogedijken, vlakbij theater Sense. Vroeger stond daar houtverwerkingsbedrijf Oberman.

In 2011 startte hier een bodemsanering, maar na deze ontgraving bleven hoge gehaltes schadelijke olie en koolteer in het grondwater achter. In 2012 werd het achtergebleven gif nog gecontroleerd op verspreiding. De provincie sprak met Dongeradeel af dat begin 2013 een nieuwe controle zou plaatsvinden. Maar die voerde de gemeente niet uit. Bron: Leeuwarder Courant 19 september 2015. Lees verder>>>>