Dinkelland akkoord met sloop en nieuwbouw in wijk Losser

14 juni 2015 09:14 uur

De woningcorporatie Domijn heeft besloten de woningen aan de Irisstraat en de Leliestraat in de gemeente Losser te vervangen. Het plan voorziet in de sloop van negentig huurhuizen die niet meer aan de eisen voldoen en de nieuwbouw van veertig huurwoningen en 2huizen in de vrije sector. Daarnaast is er op de gemeentelijke kavel aan de Irisstraat voorzien in de bouw van zes woningen. Dit was ook al mogelijk in het bestaande plan, maar in het nieuwe plan is de situering iets gewijzigd. Sloop en nieuwbouw wordt naar verwachting gefaseerd en in vier jaren uitgevoerd. Bron: De Roskam 11 juni 2015. Lees verder>>>>