Denekamp: Schuur voor schuur regeling

30 november 2015 10:10 uur

Schuur voor schuurregeling wil sloop stimuleren 

Kun je een win-win situatie creëren bij de sloop van leegstaande schuren in het buitengebied? Dat was de vraag die gemeente Dinkelland zich stelde. De verwachting is namelijk dat er steeds meer agrarische schuren leeg komen te staan. Daar biedt de gemeente al andere mogelijkheden voor, zoals functieverandering en bijvoorbeeld rood voor rood. Uit diverse hoeken kreeg Dinkelland signalen dat veel eigenaren graag hun schuren willen slopen. Dat is vaak een kostbare aangelegenheid, onder meer vanwege de asbest die destijds bij de bouw gebruikt is. Anderzijds zijn er ondernemers in het buitengebied die graag willen uitbreiden, maar die de bestaande bouwmogelijkheden al hebben benut.

Schuur voor schuur
Het college wil het mogelijk maken dat ondernemers, maar ook inwoners die extra bouwmogelijkheden nodig hebben, deze kunnen krijgen in ruil voor de sloop van een veelvoud aan schuren elders. Dit dient verschillende doelen: ruimtelijke kwaliteitswinst, stimuleren van de economie, en het is een extra stimulans om asbest te verwijderen. Daarnaast wil het college gevestigde en nieuwe ondernemers in het buitengebied perspectief bieden. Ondernemers zijn belangrijk voor de werkgelegenheid, maar ook voor de leefbaarheid in dorpen en kernen (denk aan sponsorrelaties). Daarnaast wil het college de mogelijkheid bieden voor extra bijgebouwen bij woningen in ruil voor sloop elders. Voor dit alles is een aanpassing van het beleid nodig.  Het gaat om een extra mogelijkheid voor leegstaande schuren, dus naast functieverandering en rood voor rood.

Functiemenging
Wethouder Eric Kleissen: ‘de gemeente wil zoveel mogelijk met mensen meedenken. De primaire verantwoordelijkheid van leegstaande schuren ligt bij de eigenaren, maar we willen het mensen wel zo gemakkelijk mogelijk maken. Het buitengebied wordt meer en meer een gebied van functiemenging. We willen bedrijven perspectief bieden in de eigen gemeente. We nodigen mensen met plannen dus van harte uit om met ons te komen praten. Er kan vaak meer dan mensen denken.’

Het nieuwe beleid kent ook zijn begrenzingen. Uiteraard moeten aanvragen wel altijd voldoen aan bestaande eisen op het gebied van milieuregelgeving, bereikbaarheid, parkeren, ruimtelijke kwaliteit, enzovoort.

Ter inzage
Van 20 november tot en met 10 december 2015 ligt het ontwerp-beleid ter inzage.
Hieronder kunt u de stukken raadplegen.

Ontwerp-beleid schuur voor schuur (pdf, 200 kB)
Ontwerp-aanpassing KGO in verband met sloop (pdf, 189 kB)
Toelichting schuur voor schuur aanpassing KGO (pdf, 200 kB)