Den Bosch: Asbest kan Bossche theater nog niet uit

03 september 2020 07:53 uur

De hekken aan de voorzijde van het Theater aan de Parade komen er deze week nog te staan, het verwijderen van asbest laat nog even op zich wachten. Daar had de gemeente Den Bosch zo snel mogelijk een begin mee willen laten maken, maar de papieren zijn nog niet in orde. Inmiddels hebben de fracties van De Bossche Groenen en Leefbaar ‘s-Hertogenbosch vragen gesteld over de bouwkosten, bestemmingsplan en exploitatie van het nieuw theater.

Voor het verwijderen van asbest uit het theater als eerste stap naar sloop en nieuwbouw moet een sloopmelding bij de gemeente aangevraagd en goedgekeurd worden. Volgens een gemeentewoordvoerder is die melding in juli ingediend. Volgens het bouwbesluit moet een melding vier weken voor het begin van het werk ingediend zijn, maar de melding is echter in het systeem niet terug te vinden, blijkt na een zoektocht op overheid.nl.

Er gebeurt nog niets

,,Deze week wordt de melding opnieuw ingediend omdat er eerder nog geen goedkeuring gegeven is. Tot de tijd dat die er wel is, gebeurt er in het theater niets.’’ Tegen een sloopmelding om asbest te verwijderen is geen bezwaar mogelijk. Personeel nam maandagavond in beslotenheid definitief afscheid met een kort optreden van Karin Bloemen met de Koninklijke Harmonie.

Binnen het budget?

Volgens Judith Hendrickx (De Bossche Groenen) en Paul Kagie (Leefbaar) zou het definitieve ontwerp van het nieuwe theater inmiddels klaar moeten zijn. En zouden dus ook de sloop- en bouwkosten bekend moeten zijn. ,,Is er een rapportage beschikbaar waaruit blijkt dat de bouw- en bijkomende kosten binnen het beschikbaar gestelde budget blijven?’’

60,3 miljoen euro

Sloop en bouw van het theater zijn volgens de laatst openbaar gemaakte cijfers van de gemeente (eind 2019) begroot op 37,5 miljoen euro. Voor het totale project is 60,3 miljoen euro (prijspeil 2013) beschikbaar. De gemeenteraad heeft die miljoenen al goedgekeurd, maar zal een nieuwe beslissing moeten nemen als het budget overschreden wordt.

Vertraging in de plannen

Beide partijen willen ook weten hoe het staat met de wijziging van het bestemmingsplan. ,,Is aan te geven of hierdoor averij in de planning opgelopen wordt. En, als er vertraging op zal treden, welke consequenties heeft dit in financiële zin.’’ Onder meer twee groepen omwonenden, de politieke groepering Knillis en de Stichting ‘s-Hertogenbossche Monumentenzorg hebben (onoverkomelijke) bezwaren tegen de plannen. Het college van B en W moet nog op die bezwaren reageren.

Exploitatie nieuw theater

Beide partijen vinden het ook tijd om geïnformeerd te worden over de exploitatie van het nieuwe theater. Wethouder Huib van Olden had eerder laten weten dat de kosten om het nieuwe theater draaiende te houden pas kan worden gegeven als het definitieve ontwerp klaar is. Bron: bd.nl