Corporatie Trudo moet 28 flats in Eindhoven slopen

16 juni 2020 07:28 uur

28 appartementen van woningcorporatie Trudo in de Catharinastraat in Eindhoven zijn niet meer te redden. De bewoners moeten eruit, de wooneenheden in vijf oude panden in de centrumbuurt De Bergen worden gesloopt.

De karakteristieke woongebouwen worden nu alleen nog overeind gehouden door de steigers die tegen de gevels staan, zegt Jos Goijaerts van woningstichting Trudo. ,,Met die steigers worden de muren gestut en is er geen gevaar voor de bewoners. Maar we gaan het komend jaar wel vervangende woonruimte zoeken, want een renovatie is niet haalbaar”, aldus de directeur van Trudo. Hoe groot de schadepost is, kan Goijaerts niet zeggen. ,,Sloop en nieuwbouw samen, op een niet al te makkelijke locatie. Dat gaat geen goedkoop project worden.”

Het gaat om vijf panden die in het eerste decennium van de vorige eeuw zijn gebouwd. Trudo heeft die verbouwd tot kleine appartementen voor studenten en andere alleenstaanden. Twee bewoners reageren gelaten op het nieuws dat in hun postbus viel.

Mohammed (30), een Syrische student die er woont sinds 2016, heeft er begrip voor dat hij moet verhuizen vanwege de sloop. ,,Ik maak er geen punt van zolang ik er maar niet op achteruit ga. En als ik ondersteuning bij de verhuizing krijg, ook vanwege mijn lage inkomen.” Verhuizen op zich vindt hij geen probleem, maar liefst wel binnen het centrum, vanwege de sociale contacten.  Frederik Oudman (25) heeft ook geen probleem met de gang van zaken. ,,Of het hier gevaarlijk is? Dan zou Trudo toch meteen hebben ingegrepen. En vervangende woonruimte? Dat is de verantwoordelijkheid van de verhuurder, maar ik maak me er niet druk om.”

Onderhoud en isolatie

Eigenlijk wilde de woningstichting in augustus groot onderhoud aan de panden uit laten voeren. Ook zouden de spouwmuren geïsoleerd worden. Gezien de leeftijd van de bouw zegt Goijaerts dat dit waarschijnlijk een van de eerste bouwplannen is waar spouwmuren zijn toegepast. Maar de toen gebruikte specie is inmiddels grotendeels verzand, zo bleek bij onderzoek voor de spouwmuurisolatie. Een probleem dat vaker voorkwam bij bouwwerken uit die tijd. Begin jaren tachtig zijn enkele blokken woningen in de Rochusbuurt om deze redenen gesloopt.

‘Alle specie is gewoon weg’

,,Het voegwerk aan de buitenkant lijkt nog in orde, maar daar achter is alle specie gewoon weg: verzand en in de spouw gelopen”, aldus de Trudo-directeur. Uitgebreid onderzoek volgde. ,,Als het alleen de buitenkant was geweest, hadden we misschien nog iets kunnen doen. Nu bleek ook de binnenmuur aangetast. Als je die ook wil vervangen, dan is dat zeer ingrijpend. Dan hadden de inwoners ook weg gemoeten en heb je het eigenlijk ook over sloop en nieuwbouw”, aldus Goijaerts. Dat was bovendien heel duur én Trudo kreeg op essentiële onderdelen geen garantie. Onrealistisch en onhaalbaar, constateerde de corporatie. En dus volgde het besluit om te gaan slopen. De bewoners hebben dat gisteren te horen gekregen.

Goijaerts denkt dat het wel gaat lukken om voor de 28 bewoners vervangende woonruimte te vinden. ,,We zijn op diverse plaatsen ook met nieuwbouw voor die groep bezig, zoals aan het Vredesplein in Woensel-West.”

Verder wil Trudo gaan werken aan een plan voor vervangende nieuwbouw. ,,Er zal natuurlijk een gevel terug moeten komen die past in de straat. De buurt zullen we zeker betrekken bij het maken van het plan.” Omdat het complex doorloopt tot aan de Prins Hendrikstraat, maar dat pand is wel nog goed, wil Goijaerts ook het binnenterrein bij het plan betrekken.  Bron: ed.nl