Coronavirus blijkt reden van lange duur renovatie wooncomplex Lombok

24 september 2020 15:48 uur

De renovatie van woningen die deel uitmaken van complex 507 in de Utrechtse wijk Lombok duurt vanwege het coronavirus langer dan de geplande vier weken. Dat laat het college van burgemeester en wethouders weten in antwoord op schriftelijke vragen van de SP.

Onlangs werd duidelijk dat 51 bewoners van het wooncomplex naar de rechter stappen omdat ze ontevreden zijn over de lange duur van de renovatie en de financiële tegemoetkoming van woningcorporatie Bo-Ex die daar tegenover staat. Die zou verplicht stellen dat mensen hun woning uit moeten gedurende de aanpassingen aan de woning. Eenmaal thuis rapporteren bewoners schade aan hun vloeren en slecht uitgevoerde werkzaamheden.

Extra maatregelen

Volgens het college zouden de werkzaamheden aanvankelijk vier weken duren. ,,Het coronavirus heeft ervoor gezorgd dat er extra maatregelen getroffen moesten worden om de gezondheid van de bewoners en de werklieden te waarborgen. Hierdoor is de uitvoeringsduur momenteel zeven weken.’’ Volgens het college was dit vastgelegd in een protocol. ,,Een onderdeel hiervan is bijvoorbeeld dat de bewoners vooraf worden gebeld over de gevolgen van de corona maatregelen op de renovatie. Ook wordt hun gevraagd of zij de renovatie aan hun woning willen laten doorgaan onder de gegeven condities of dat ze deze willen uitstellen.’’  Bron: gelderlander.nl