Circulaire sloop Hogeschool Rotterdam

26 oktober 2020 15:59 uur

Hogeschool Rotterdam heeft de sloop van Bouwdeel C op locatie de Kralingse Zoom in Rotterdam afgerond. De sloop gebeurde circulair en duurzaam: maar liefst 95% van de vrijgekomen materialen werden hergebruikt of recycled, een geweldig resultaat! Marcel Langeveld, adviseur duurzaamheid bij Hogeschool Rotterdam en Bram Kroon, circulaire sloopmanager vertellen erover.

Bram: “In mijn functie als circulair sloopmanager breng ik als eerste alle materialen uit het gebouw in kaart. Wat kunnen we hergebruiken en op welke manier? Hoe zorgen we voor zoveel mogelijk waarde-behoud en zo min mogelijk co2 uitstoot? We willen de materialen immers zoveel mogelijk binnen de regio hergebruiken om de co2 uitstoot zo klein mogelijk te houden. Hier volgt een analyse en een onderzoeksrapport uit. Dit rapport gaat mee met de aanbesteding richting de sloopbedrijven. Ik begeleid de sloop van de onderzoeksfase tot en met de oplevering en zorg er ook voor dat er zo min mogelijk overlast is. Dit was een complexe sloop, omdat de constructie wordt gedeeld met de studiestraat en de stadsverwarming, het elektra en de watervoorzieningen voor het hele complex in dit bouwdeel binnen kwamen.”

Marcel Langeveld heeft als taak de gebouwen van de Hogeschool zo duurzaam mogelijk te maken. Dan gaat het niet alleen over energie, materialen en water, maar ook over een prettige werkomgeving voor studenten en medewerkers.

Marcel: “Het Bouwdeel C kon niet meer gerenoveerd worden en moest worden gesloopt. Toen zijn we gaan kijken hoe we dat circulair en duurzaam kunnen doen. Bram is benaderd en die heeft de hele sloop begeleid. Ik heb een meer adviserende rol en heb me beziggehouden met de aanbesteding van de sloopaannemer. Daar hebben we de mate van circulariteit laten meewegen. Uiteindelijk is het gebouw door de sloper meer gedemonteerd dan gesloopt. Zo worden akoestische platen gebruikt als geluidswanden in BlueCity, wordt van de dakbedekking nieuw wegdek gemaakt en krijgen zelfs de meubels een meerwaarde door er een kunstwerk van te maken.”

Ook studenten aan de Hogeschool hebben hun steentje bijgedragen aan de sloop. In twee projectgroepen hebben zij een plan gemaakt waarbij ze moesten kijken naar één soort materiaal en het hergebruiken daarvan. Hier zijn interessante ideeën uit voortgekomen. Met deze out of the box-ideeën worden studenten gestimuleerd na te denken over een circulaire economie. De duurzame sloop heeft dus niet alleen veel goeds gebracht voor de Hogeschool en voor de circulaire economie, maar ook voor de toekomst. Bron: rotterdamcirculair.nl