Circulaire ondernemers metropoolregio slaan handen ineen

09 oktober 2018 18:16 uur

Onlangs is een onderzoek afgerond naar de verdienmodellen van verschillende restmaterialen uit de bouw- en sloopsector binnen en buiten de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Dit heeft geresulteerd in een schat aan informatie over de verschillende grondstofstromen. Om circulaire processen te stimuleren, is de informatie nu beschikbaar gesteld in een open-source database.

In opdracht van grondstofregisseur Jolein Baidenmann van het MRA-programma Circulaire Economie is onderzoek gedaan naar de potentie van reststromen voor bouw- en sloop afval en e-waste in de regio. Ook is gekeken welke oplossingen en procestechnologie nodig zijn om deze stromen circulair te kunnen verwerken.

Gegevens beschikbaar voor iedereen
Dr2 NewEconomy en Metabolic deden onderzoek naar de reststromen uit de bouw,- sloop en elektronicasector. Deze innovators hebben een nieuw model gebruikt voor het onderzoeken van businesscases. Zij benaderden ruim 200 bedrijven binnen en buiten de metropoolregio om gegevens te verzamelen en vulden dit aan met eigen onderzoek.

De gegevens die al zijn opgehaald met betrekking tot het volume, de milieu-impact, en de financiële waarde van verschillende grondstofstromen in de MRA, zijn beschikbaar gesteld in een open-source database. Dat is bijzonder, omdat data delen in de circulaire economie vanwege concurrentiegevoelige aspecten nog een uitdaging is. Met deze online database, die aangevuld kan blijven worden, kunnen overheden en bedrijven de mogelijkheden voor nieuwe, circulaire oplossingen voor bouw- en sloopafval en e-waste en andere verdienmodellen online verkennen en berekenen.  Bron: metropoolregioamsterdam.nl 8-10-18 Lees verder>>>>