CDA: stop uitkleding sloop- en ombouwkostenregeling pelsdierhouderij

22 mei 2016 07:11 uur

Het ‘gewijzigde ontwerpbesluit subsidiëring sloop- en ombouwkosten pelsdierhouderij’ roept bij het CDA vooral heel veel vragen op. Dat bleek tijdens de behandeling van dit ontwerpbesluit in de Tweede Kamer.

Het CDA is altijd tegen de Wet Verbod Pelsdierhouderij geweest en heeft steeds aangegeven dat een adequate schadevergoeding ontbreekt. Het doorzetten van deze wetgeving heeft grote negatieve gevolgen voor bestaande familie- en gezinsbedrijven. De partij moet helaas constateren dat het kabinet de sloop en ombouw van nertsenhouderijen maar zeer beperkt wil gaan vergoeden. Het lijkt er daarnaast op dat gaandeweg het proces de regeling steeds verder uitgekleed dreigt te worden. CDA Woordvoerder landbouw Jaco Geurts vergeleek het ontwerpbesluit met ‘het voorschrijven van een aspirientje, terwijl de patiënt aan het overlijden is’.

De regeling houdt in dat er bij sloop 50% wordt vergoed en bij ombouw is er 40% subsidie beschikbaar. Geurts: “Vooral bij gedwongen sloop pak je ondernemers hun broodwinning af en laat je ze er nog voor opdraaien ook. Welk deel van de reële kosten voor sloop van een pelsdierhouderij, inclusief bodem, omheining en inventaris, worden nu daadwerkelijk vergoed? Waarom wordt de verwijdering van de inventaris en een eventuele sanering van de bodem niet vergoed? Gezien het verbod dat dit kabinet doorvoert zou er een dekkende regeling moeten komen bij sloop.”

Geurts plaatste de nodige vraagtekens bij de totstandkoming van de te vergoeden bedragen en normbedragen. Waarom worden de sloopkosten maar voor 50% vergoed? En 40% bij ombouw? Waar zijn de maximale bedragen op gestoeld?” Het CDA vindt het sowieso raar dat er maximale bedragen zijn vastgesteld, want het was toch de bedoeling om een reële prijs voor het ontnemen te geven.

Geurts pleitte er voor om de regeling een aantal jaren door te laten lopen nadat het eventuele verbod is ingegaan. Ook moeten er extra faciliteiten in het leven worden geroepen, bijvoorbeeld bij de belastingdienst, om de ondernemers snel en vakkundig te helpen. Op dit moment loopt een cassatie bij de Hoge Raad over de wet die de pelsdierhouderij wil verbieden, nadat de Rechtbank en het Gerechtshof uitspraken hebben gedaan die lijnrecht tegenover elkaar stonden.  Bron: CDA.nl 20 mei 2016.