CDA in Limburg tegen inzet asbest-drones

08 februari 2016 14:40 uur

Het CDA in het Limburgs Parlement is tegen het inzetten van drones om de asbestdaken in Limburg in beeld te brengen. In een vergadering van het Limburgs Parlement wees CDA-statenlid Mariska Werry erop dat asbest op daken tot 2024 legaal is.

Hennepteelt
Met het inzetten van drones lijkt het erop dat die daken gelijk worden gesteld met illegale hennepteelt. Bovendien schuurt het met de privacy-regels, zo was haar boodschap.

Toegestaan
SP-gedeputeerde Daan Prevoo antwoordde dat het maken van luchtfoto’s wettelijk is toegestaan. Het biedt de mogelijkheid om snel en adequaat volgens de allernieuwste technieken te meten waar het asbest zich bevindt. Daarmee kunnen we heel snel in kaart brengen om hoeveel vierkante meter asbestdaken het precies gaat in Limburg. Precies zoals u als Limburgs Parlement wilt, aldus de gedeputeerde. Bron: 1Limburg.nl 5 februari 2016. Lees verder>>>>