Campagne instructie adembescherming asbestprofessionals

19 oktober 2014 14:25 uur

Op het gebied van adembescherming is de campagne ‘Doe jij luchtig over adembescherming’ ontwikkeld, waarin professionals werkzaam in de asbestsector worden geïnstrueerd om bewust om te gaan met hun masker. De gangbare maskers zelf zijn over het algemeen kwalitatief goed, maar niet altijd passend of ze worden verkeerd gebruikt.

Recent onderzoek van TNO wijst uit dat de huidige filtermaskers voldoende bescherming kunnen bieden. Echter wel onder de voorwaarde dat mensen het juiste masker dragen én ze het masker op de juiste manier gebruiken. Het is daarom belangrijk om jaarlijks een fittest te laten uitvoeren, waarbij op basis van een HSE-protocol (met extra lichamelijke inspanning) een meting wordt gedaan om te bepalen in hoeverre een masker goed past. Naast de juiste pasvorm van het masker is het belangrijk dat het masker juist wordt gebruikt. De campagne ‘Doe jij luchtig over adembescherming’vraagt aandacht om bewust om te gaan met de maskers.

Nieuwe certificatieschema’s
Gezien het grote belang van een goede adembescherming wordt in de nieuwe certificatieschema’s SC-530 (asbestsanering) en SC-540 (asbestinventarisatie) een aantal verplichtingen vastgelegd. Concreet houdt dit in dat:

  • een jaarlijkse fittest verplicht is om te bepalen welk model en maat masker het beste bij zijn of haar gezicht past;
  • het tweedelige online instructieprogramma op de website ‘Veilig in elke vezel’ gevolgd dient te worden voor het juiste gebruik van het masker.

De verwachting is dat op 1 januari 2015 deze verplichting voor de schema’s ingaat.

Voor alle DAV-ers, DTA-ers en DIA’s geldt de verplichting dat zij inhoudelijk op de hoogte moeten zijn en instructies hebben gekregen voor juist gebruik en onderhoud van de adembeschermingsmiddelen. Bron: Asbestportaal .nl 16-10-2014.