Brussel: tunnels herstellen zal files geen centimeter korter maken

29 februari 2016 07:37 uur

In Brussel zijn een aantal tunnels gesloten omdat ze te bouwvallig zijn. In ‘De zevende dag’ wil Brussel Parlementslid Bruno De Lille (Groen) niet dat er miljarden euro’s worden gebruikt om de tunnels te renoveren in functie van de komende 50 jaar. Collega Cieltje Van Achter (N-VA) vindt wel dat dit moet gebeuren.

Volgens De Lille zijn er twee redenen voor de huidige staat van de tunnels. “Ten eerste waren de tunnels vaak slecht geconstrueerd, en ten tweede was er 30 jaar lang een desinteresse van de administratie en de politiek”. De huidige situatie had men kunnen voorkomen, als de politiek had geïnvesteerd. “Eigenlijk wisten ze al in 2005 dat de tunnels in slechte staat waren. Er is pas in 2008 een rapport besteld en dat is pas opgeleverd in 2013. Waarom is er toen niet geageerd? Is dat schuldig verzuim? Nalatigheid?”

Ook heeft de vorige regering, waar Groen deel van uitmaakte, wel degelijk een aantal initiatieven genomen, maar heeft de volgende regering de hele kwestie weer laten liggen. Bron: Het Laatste Nieuws 28-092-2016. Lees verder>>>>