Bronckhorst stimuleert sloop overbodige gebouwen in buitengebied

12 juni 2016 07:50 uur

 De gemeente Bronckhorst start met een pilot om het slopen van overbodige gebouwen in het buitengebied te stimuleren. De verwachting is dat vanwege schaalvergroting in de landbouw, afname van het aantal inwoners, ontgroening (afname aantal jongeren) en vergrijzing, de komende jaren veel gebouwen in het buitengebied overbodig worden. Sloop is een manier om verpaupering door leegstaande gebouwen in het buitengebied te voorkomen.

De landschappelijke kwaliteit van het buitengebied komt door de leegstaande gebouwen onder druk te staan. Om dit tegen te gaan, wil de gemeente sloop van deze gebouwen stimuleren. De sloopregeling kan een tegemoetkoming zijn om de stap naar sloop makkelijker te kunnen zetten. Denk bijvoorbeeld aan het slopen van een kleine schuur, een woning of een oude veeschuur. Met name schuren hebben vaak asbestdaken die volgens landelijk regelgeving uiterlijk in 2024 verwijderd moeten zijn.
De sloopregeling kan gecombineerd worden met de landelijke subsidieregeling voor het verwijderen van asbestdaken. Ook is de sloopregeling te combineren met de Achterhoekse pilot ‘zon op erf’. Voor de pilot sloop hebben b en w een bedrag van € 100.000,- gereserveerd. Bron: Regiobode online 6 juni 2016. Lees verder>>..