Broedseizoen! Sloop Assen Oost later dan gepland

30 maart 2014 12:45 uur

De sloop/nieuwbouwplannen van Actium in het gebied Pelikaanstraat, Roerdompstraat / Eiberstraat en Reigerstraat in Assen Oost starten later dan gepland. Door de aanwezigheid van beschermde diersoorten is de corporatie wettelijk verplicht te wachten met de uitvoering van de plannen tot na het broedseizoen.

Resultaten aanvullend onderzoek flora en fauna

Adviesbureau Bakker rondde eind 2013 het aanvullende flora- en faunaonderzoek af. Tijdens dit onderzoek werden op verschillende plekken nest- en verblijf¬plaatsen van huismussen, dwergvleermuizen en gierzwaluwen. Dit zijn beschermde dieren.  Om te mogen slopen heeft Actium een ontheffing nodig van het Ministerie van Economische Zaken. Deze is in januari aangevraagd. De corporatie verwacht deze begin april te ontvangen.

Geen sloop tijdens het broedseizoen

Tijdens het broedseizoen mag Actium niet slopen. Dit betekent dat de sloop niet voor oktober 2014 kan starten. Als blijkt dat de bestaande nest- en verblijfplekken in het najaar nog in gebruik zijn, dan kan ook dan nog niet gesloopt worden. De wet schrijft voor te wachten totdat alle dieren uit eigen beweging zijn vertrokken.

Nieuwe nest- en verblijfkasten

Actium brengt  in de omgeving nieuwe nest- en verblijfkasten aan als alternatief voor de bestaande nest- en verblijfplaatsen. Actium vroeg buurtbewoners de natuur een handje te helpen door zich aan te melden voor een kast aan de eigen woning.

Inzaaien bloembedden

Bewoners zaaien de bloembedden in van de voortuinen van de te slopen huizen aan de Roerdomp/ Eiberstraat. Zo wordt de aanblik van de te slopen huizen wat verfraaid. Actium en de gemeente Assen zijn blij met dit initiatief van bewoners. Vanuit het samenwerkingsplatform Mijn Buurt Assen betalen de gemeente Assen en Actium daarom het zaaigoed en de voorbereidende werkzaamheden. Bron: Actium 24-03-2014