Breda: Wijkvernieuwing Heuvel rukt op: nu zijn de Peutzflats aan de beurt

14 mei 2019 07:20 uur

De wijkverniewing in de Heuvel in Breda dendert voort. Met groot materieel is begonnen met de sloop van de zes blokken met karakterisitieke Peutz-flats aan de Roggeveenstraat, Hudsonstraat en aan het Planciusplein. Er wordt tot aan de bouwvak gewerkt, eind dit jaar komt de slopershamer dan aan op het Planciusplein.

Het gaat om ruim tweehonderd portiekflats van de toenmalige architect Frits Peutz, die de vroeg-naoorlogse wijk op papier zette. Leuke en speelse portiekflats met trappetje en souterrain; in het oogspringende bouw. Maar kijkend naar de klimaatdoelen en het huidige energielabel valt de bebouwing volgens woningcorporatie WonenBreburg niet up te date te krijgen, sloop is onafwendbaar.

237 eengezinswoningen

De wijkvernieuwing in de Heuvel is in 2013 ingezet met sloop van woonblokken aan de Montesorristraat, Rijpstraat en Nansenweg. In totaal, met ook de Peutzflats, gaat het om sloop van 450 portiekwoningen. Er komen met de tijd 237 eensgezinswoningen en 110 appartementen (sociale huur) terug. Op de plek van de 70 jaar oude Peutzflats komen ruim opgezette buurtjes terug. In de sfeer van de oude bebouwing, met gevoel voor ruimte en groen, zoals Peutz het voorstond. Bron: bd.nl 14-5-19 Lees verder>>>>

Overig nieuws