Breda: met asbest vervuilde grond rond spoor wordt gesaneerd

13 januari 2014 07:47 uur

De Gemeente Breda start maandag 13 januari met de sanering van drie locaties langs het spoor waar asbest is aangetroffen. Per locatie gaat het om ongeveer een oppervlakte van vier bij vier meter. Zonder tegenslag duren deze werkzaamheden twee weken.

In 2013 zijn tijdens maaiwerkzaamheden en het rooien van bomen voor de aanleg van de toekomstige HOV busbaan langs het spoor, op drie locaties resten asbest aangetroffen. Twee locaties in het traject tussen Oosterhoutseweg en Frankenthalerstraat, één locatie ligt nabij de onderdoorgang van de Terheijdenseweg aan de zijde van de Liniestraat. Vanaf het moment dat er is geconstateerd dat er asbestresten lagen, zijn genoemde locaties afgedekt met grond en afgezet met hekwerken. Vanwege de toekomstige aanleg van de HOV busbaan, is het van belang deze resten op te ruimen en de bodem te saneren.

De bestaande grondlaag wordt afgegraven tot de schone grond. De met asbest vervuilde grond wordt vervolgens afgevoerd naar een erkend verwerkingsbedrijf waar de asbest wordt verwijderd. De locaties die zijn afgegraven worden met schone grond weer afgedekt. Bron: Gemeente Breda 10-01-2014