Brandweer Nederland publiceert brancherichtlijn asbestincidenten

31 januari 2016 08:35 uur

Het handelingsperspectief, de feitelijke asbestprocedure, is vastgelegd in de brancherichtlijn Brandweeroptreden bij asbestincidenten die Brandweer Nederland en de Brandweeracademie hebben gepubliceerd. De brancherichtlijn is een onderdeel van de Arbocatalogus van de brandweer.

Hierin is weergegeven hoe brandweerlieden moeten handelen om blootstelling en daarmee mogelijke gezondheidsschade door asbest te voorkomen. In de richtlijn is alleen informatie opgenomen die noodzakelijk is voor het operationeel optreden. De publicatie is een weergave van de huidige stand van zaken en kan worden aangepast als wet- en regelgeving verandert of inzichten in het werkveld wijzigen.

De brancherichtlijn is hier te downloaden. Bron: Brand en Brandweer 29-01-2016. Lees verder>>>>