Bodemsanering in oude binnenstad van Haarlem

16 januari 2019 19:18 uur

Groundwater Technology uit Rotterdam saneert in opdracht van Gemeente Haarlem de bodem onder de Bakenessergracht, in de oude binnenstad van Haarlem.

Onder hoge druk worden biologisch substraat, chemische vloeistoffen en fijngemalen ijzerpoeder geïnjecteerd.

De bodem onder en direct naast de gracht bevat een grote hoeveelheid chloorkoolwaterstoffen (tri), vermoedelijk afkomstig van de nabij gelegen voormalige drukkerij Koninklijke Joh. Enschedé.

De gemeente Haarlem kiest voor Groundwater Technology vanwege de combinatie van techniek en aanpak. “Doorslaggevend was de sondeertechniek, waarbij met een sondeerstang – een soort grote injectienaald – organische en chemische vloeistoffen in de grond worden geïnjecteerd.

De vloeistoffen stimuleren de bacteriën en die breken de verontreiniging de komende jaren langzaam af”, legt projectleider Marc van Someren van de gemeente uit. “Van alle methoden die door de aanbieders zijn aangedragen, geeft sonderen de minste risico’s op schade aan de funderingen en casco’s van de merendeels 17e en 18e eeuwse woningen. Ook de geluidsoverlast is het minst van alle technieken.” Bron: bouwenuitvoering.nl 16-1-19 Lees verder>>>>