Bijzondere panden Delfzijl krijgen bescherming tegen sloop

26 juli 2016 07:54 uur

Beeldbepalende gebouwen in de gemeente Delfzijl krijgen een beschermde status. Zo kunnen ze niet meer ten prooi vallen aan de sloophamer. Dat heeft de gemeente bepaald.

Samen met het Libau, een adviesorgaan voor ruimtelijke kwaliteit, stelt de gemeente een lijst op van cultuurhistorisch waardevolle en beeldbepalende gebouwen.

‘Hiermee willen we de identiteit en het karakter van de gemeente zo veel mogelijk beschermen’, zegt wethouder IJzebrand Rijzebol.

Gaswinningsschade
Volgens Rijzebol leveren de beeldbepalende gebouwen een bijdrage aan de aantrekkelijkheid van de gemeente. ‘We voorkomen dat waardevol erfgoed dadelijk verdwijnt bijvoorbeeld door gaswinningsschade, leegstand of achterstallig onderhoud.’ Bron: rtvnoord.nl 25 juli 2016 lees verder>>>>