Bijeenkomsten subsidie asbestverwijdering tijdens Noord-Nederlandse Landbouwbeurs

06 december 2014 16:10 uur

De provincie Fryslân organiseert tijdens de Noord-Nederlandse Landbouwbeurs van 10 tot en met 13 december in het WTC in Leeuwarden verschillende informatiebijeenkomsten over de stimuleringsmaatregel ‘Asbest eraf, zonnepanelen erop’.

Programma

Op de beursvloer vinden woensdag, donderdag en vrijdag zogeheten kennisarena’s plaats voor agrariërs en MKB-bedrijven met gebouwen die een bestaande of een voormalige agrarische bestemming hebben. De provincie geeft een toelichting op de subsidieregeling – die sinds juli verruimd is – en de voorwaarden. Tevens passeert een aantal praktische punten ten aanzien van asbestsanering en het op handen zijnde asbestverbod vanaf 2024 de revue. LTO Noord Advies vertelt over de financiële en fiscale aspecten van asbestsanering en vervanging van dakbedekking. Daarnaast geeft zij informatie over het installeren, produceren en leveren van zonne-energie, evenals informatie over terugverdientijd en mogelijkheden van salderen. Meer informatie over tijdstippen en digitale aanmelding zijn te vinden op https://digitaal.wtcexpo.nl/ProvincieFryslanLBB.

Aparte bijeenkomst voor particuliere eigenaren van voormalige agrarische gebouwen

Voormalige agrarische ondernemers en particuliere eigenaren van een voormalig agrarisch bouwblok komen sinds juli ook in aanmerking voor de regeling.  Omdat zij geen gebruik kunnen maken van fiscale mogelijkheden, organiseert de provincie voor deze groep een aparte informatiebijeenkomst op woensdagavond 10 december om 19:30 uur in de New York 3 – zaal van het WTC te Leeuwarden. Aanmelden voor deze informatiebijeenkomst kan op https://digitaal.wtcexpo.nl/ProvincieFryslan.

Over de stimuleringsmaatregel

De verruimde regeling betreft een bijdrage van 4,50 euro per vierkante meter te saneren asbest dak met een minimum van 250 vierkante meter. Daarnaast dient voor minimaal 5 kilowattpiek aan zonnepanelen (circa 20 stuks) geïnstalleerd te worden. Daarmee streeft de provincie naar onder andere  minder milieubelasting en meer zelfvoorziening op het gebied van energie. Naast actieve agrarische ondernemingen komen ook voormalig agrarisch ondernemingen en eigenaren van een voormalig agrarisch bouwblok in aanmerking voor de stimuleringsmaatregel. Het maximale subsidiebedrag per aanvrager is 15.000 euro. De regeling loopt tot eind 2015.

Meer informatie

Meer informatie over de stimuleringsmaatregel ‘Asbest eraf, Zonnepanelen erop’ is te vinden op www.asbestvanhetdak.nl. Meer praktische informatie over asbest saneren en collectieve projecten is te vinden op www.agroasbestveilig.nl. Bron: gemeente Littenseradiel.